SUMMER 2020 MARSEILLE Urban Field Trip 1

Urban field trip door superdivers en rebels Marseille. Marseille heeft 2600 jaar ervaring met migratie. Al van bij haar stichting, in 600 voor Christus, door Griekse zeelui, is zij een toevluchthaven voor vluchtelingen en avonturiers. Marseille is niet alleen de oudste stad van Frankrijk maar zeker ook de meest tegendraadse. Het verzet en de argwaan tegen het centrale gezag in Parijs heeft er altijd gesluimerd. We dompelen je onder in de superdiverse en rebelse smeltkroes van Belsunce en Noailles in de buik van Marseille, waar het harmonieuze samenleven van zoveel verschillende culturen je blijft verbazen. / Start om 10u00, einde om 16u00 / Vertrek: Quai des Belges / Aankomst: Cours Julien / Prijs: 50 euro (exclusief lunch) / minimum 2, maximum 9 personen / op afspraak

Urban field trip through super divers and rebellious Marseille. Marseille has 2600 years of experience in migration. Since her foundation, in 600 BC, by Greek sailors, she has been a refuge for refugees and adventurers. Marseille is not only the oldest city of France but certainly also the most contrary. The resistance and suspicion against the central authority in Paris has always existed in this wicked city. We immerse you in the super-diverse and rebellious melting pot of Belsunce and Noailles in the belly of Marseille, where the harmonious coexistence of so many different cultures continues to amaze you. / Start at 10h00, end at 16h00 / Departure: Quai des Belges / Arrival: Cours Julien / Price: 50 euros (without lunch) / minimum 2, maximum 9 participants / on demand

 

Andere trip / Other trip?
Ontdek / Discover Urban field trip door oud en nieuw / through old and new Marseille