SUMMER 2020 Marseille Urban Field Trip 2

Urban field trip door oud en nieuw Marseille. Marseille is de oudste stad van Frankrijk. Maar Marseille is vooral ook een aparte stad. Zoals een jojo gaat zij op en neer. De laatste jaren beleeft deze havenstad een opvallende metamorfose en trekt zij steeds meer jonge ondernemende mensen uit de rest van Frankrijk en Europa aan. We nemen je mee door het oude Marseille in Le Panier, waar veel van de mythes over deze hardnekkige stad hun oorsprong kennen. We gaan naar het MUCEM, het museum voor de beschavingen van Europa en de Middellandse Zee, waar we de echte roeping van Marseille ontdekken. In Euromediterannée, het grootste stadsontwikkelingsproject in Europa met de prachtig gerestaureerd dokken, ontdekken we de toekomst van Marseille. / Start om 10u00, einde om 16u00 / Vertrek en aankomst: Quai des Belges / Prijs: 50 euro (exclusief lunch) / minimum 2, maximum 9 personen / op afspraak

Urban field trip through old and new Marseille. Marseille is the oldest city in France. But Marseille is above all a pretty special city. Like a yo-yo it goes up and down. In recent years, this port city has undergone a remarkable makeover and is attracting more and more young enterprising people from the rest of France and Europe. We take you through old Marseille in Le Panier, where many of the myths about this stubborn city have their origins. We go to the MUCEM, the museum for the civilisations of Europe and the Mediterranean, where we discover Marseille’s real vocation. In Euromediterannée, the largest urban development project in Europe with its beautifully restored docks, we discover the future of Marseille. / Start at 10h00, end at 16h00. / Departure and arrival: Quai des Belges / Price: 50 euros (without lunch) / minimum 2, maximum 9 participants / on demand

Andere trip / Other trip?