Urban Field Trips op Maat * Customized *

Urban Field Trips in Marseille. By Joke Quintens &  Dirk Chauvaux.

We set up urban field trips for Pro Lege, German Marshall Fund of The USA, Davidsfonds Cultuurreizen, Erasmus Hogeschool Brussel, Nederlandse Vereniging Makelaars, JorNext Rotterdam, Jokan, Odissee Hogeschool Brussel, Vives Hogeschool Brugge, Stad Genk wijkmanagement, AIF+, Rimo Samenlevingsopbouw Limburg, Zij-kant, VGC, Meyers Reizen, De Lijn, Architecten zonder Grenzen, Verhalenhuis Belvédère and others. 

(English below)

Urban Field Trips.  Leren van Marseille. We dompelen je 72 uur onder in Melting Pot Marseille. We bezoeken verschillende bottom up initiatieven waarin actieve inwoners hun omgeving en leven een nieuwe vorm geven, of het nu economisch, sociaal, dan wel cultureel is. We gaan in gesprek met stadsmakers en wisselen ideeën uit die tot blijvende contacten leiden. We ontdekken de multiculturele smeltkroes van Marseille en ervaren hoe superdiversiteit het nieuwe normaal is.  Iedere Urban Field Trip wordt op maat van de bezoekers ontworpen, zodat zij een maximale ervaring kunnen beleven en nieuwe inzichten kunnen verwerven.

Urban Field Trips.  Learning from Marseille. We’ll immerse you in Melting Pot Marseille for 72 hours. We will visit several grassroots initiatives in which active residents redesign their environment and lives, whether economically, socially or culturally. We’ll talk to city makers and exchange ideas that will lead to lasting contacts. We discover the multicultural melting pot of Marseille and experience how super-diversity is the new normal.  Each Urban Field Trip is tailored to the visitors so that they can experience the maximum and gain new insights.


Marseille is hot. Niet alleen omdat de zon hier 300 dagen per jaar schijnt, maar vooral omdat er iets broeit. Op enkele jaren tijd is Marseille uitgegroeid tot een hotspot aan de Middellandse Zee. Franse jongeren trekken er massaal naartoe en verkiezen de volkse, uitdagende Cité Phocéenne boven Parijs, Lyon of Lille. Omdat het hier beweegt en vibreert, van onderuit.

Na Marseille Culturele Hoofdstad in 2013 positioneert deze havenstad zich ook steeds meer als culturele hoofdstad van de Middellandse Zee. Dat is niet eens zo raar. Marseille heeft 2600 jaar ervaring met migratie. Al van toen Griekse zeevaarders de stad stichtten vormt zij een kruispunt van mediterrane culturen en de afgelopen tweehonderd jaar van volkeren uit de hele wereld. Na zoveel ervaring is superdiversiteit het nieuwe normaal. Dit en de ongeëvenaarde veerkracht van haar inwoners om na iedere tegenslag weer op te leven, maakt Marseille dé plek in Zuid-Europa om te ontdekken en van te leren. Hier broeit iets en het groeit van onderuit.

We nodigen je uit om kennis te maken met dit Marseille, samen met Joke Quintens en Dirk Chauvaux, die ook niet aan de lokroep van deze stad konden weerstaan. Zij komen er al 20 jaar en hebben zich er in de zomer van 2017 definitief gevestigd. Zij leiden je rond in deze boeiende melting pot, waar ieder initiatief van onderuit lijkt te ontstaan en stadsmakers de rol van een afwezige overheid overnemen. Joke doet dit met haar jarenlange ervaring in participatie, cocreatie en bottom up initiatieven. Dirk met zijn ervaring als schrijver en verhalenverteller. Ontdek samen met hen het volkse Marseille, het activistische Marseille, het superdiverse Marseille en ontmoet de mensen van Marseille.

voorbeeldprogramma’s Urban Field Trips

Ga naar CONTACT en stel je vraag!

Marseille is hot. Not only because the sun shines here 300 days a year, but mainly because something is brewing. Within a few years Marseille has become a hotspot on the Mediterranean Sea. French youngsters flock there and prefer the popular, challenging Cité Phocéenne to Paris, Lyon or Lille. Because it moves and vibrates here, from below.

After Marseille Capital of Culture in 2013, this port city is also positioning itself increasingly as the cultural capital of the Mediterranean. That’s not even that weird. Marseille has 2600 years of experience with migration. Ever since Greek seafarers founded the city, it has been a crossroads of Mediterranean cultures and the past two hundred years of peoples from all over the world. After so much experience, super diversity is the new normal. This and the unrivalled resilience of its inhabitants to revive after every setback makes Marseille the place in Southern Europe to discover and learn from. Something is happening here and growing from the bottom up.

We invite you to discover this Marseille, together with Joke Quintens and Dirk Chauvaux, who couldn’t resist the call of this city either. They have been coming here for 20 years and have settled permanently in the summer of 2017. They will show you around in this fascinating melting pot, where every initiative seems to originate from the bottom up and city makers take over the role of an absent government. Joke does this with her years of experience in participation, co-creation and bottom up initiatives. Dirk  as a writer and storyteller. Discover with them working class Marseille, activist Marseille, super-diverse Marseille and meet the people of Marseille.

 

For customised offers or more information, please contact joke.quintens@icloud.com +32474976272

PDF-to-GO: https://movingmarseille.files.wordpress.com/2017/12/nieuwsbrief-urban-field-trips-2018.pdf